03 | Kozera-Szałkowska Anna

Plastech > 03 | Kozera-Szałkowska Anna

Anna KOZERA-SZAŁKOWSKA | Fundacja PLASTICS EUROPE, Warszawa

DZIEŃ 1 | godz. 09:40 - 10:10

Recykling Chemiczny – Niezbędny Element Zamykania Obiegu Tworzyw Sztucznych

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Urzeczywistnienie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych i zapewnienie dostępności zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń wymaga wykorzystania wszystkich znanych technologii recyklingu, w tym recyklingu chemicznego. Jest on niezbędnym elementem zamykania obiegu tworzyw sztucznych – nadaje się do strumieni odpadów tworzyw, których w sposób efektywny ekonomicznie i środowiskowo nie da się przetworzyć metodami mechanicznymi i które dotąd trafiały do spalarni lub na wysypiska. Produkt otrzymany z wykorzystaniem tej technologii nadaje się do zastosowań wymagających najwyższej jakości, np. medycznych lub motoryzacyjnych. Ile miliardów euro europejscy producenci tworzyw sztucznych planują w najbliższych latach zainwestować w rozwój tej technologii? Ile dodatkowych milionów ton tworzyw pochodzących z recyklingu inwestycje te pozwolą wprowadzić na rynek UE? Dlaczego umocowanie w legislacji podejścia opartego na bilansie masy jest niezbędne, aby recykling chemiczny mógł być wdrażany na szeroką skalę i przybliżał branżę do cyrkularności? Na te i inne ważne pytania dotyczące przyszłości recyklingu odpadów tworzyw sztucznych odpowie dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska.  

 

Anna KOZERA-SZAŁKOWSKA

Dyrektor Zarządzająca 

FUNDACJA PLASTICSEUROPE POLSKA 

00-074 Warszawa

ul. Trębacka 4

M. +48 695915917

T. +48 22 6309901

E. anna.szalkowska@plasticseurope.org