17 | Stachowiak Tomasz

Plastech > 17 | Stachowiak Tomasz

Tomasz STACHOWIAK | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa

DZIEŃ 2 | godz. 10:30 - 11:00

Eliminacja Problemów Występujących Przed i Po Procesie Przetwórstwa Wyrobów z Tworzyw Konstrukcyjnych

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Tematem wystąpieia będą zagadnienia około procesowe (zarówno realizowane przed rozpoczeciem procesów technologicznych jak i po i ch zakończeniu) przeprowadzane w celu weryfikacji właściwości materiałów wejściowych (granulatów termoplastycznych) lub modyfikacje właściwości wyrobu gotowego. Celem wystąpienia/prezentacji jest przybliżenie oraz wskazanie istotności weryfikacji poziomu zawartości wilgoci, wskaźnika szybkości płynięcia lub lepkości przetwarzanego polimeru. Ponadto w ramach wystąpienia/prezentacji zostaną poruszone kwestie odnoszące sie do zagadnienia „postprocesingu” czyli zabiegów lub operacji technologicznych mających na celu modyfikację właściwości wyrobu gotowego (w tym np. stopnia krystaliczności, właściwości mechanicznych, udarności jak i redukcji naprężeń własnych). 

 

dr inż. Tomasz STACHOWIAK

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Katedra Technologii i Automatyzacji

ul. Armii Krajowej 19C

42-201 Częstochowa

M. +48 784 794181

T. +48 34 3250539

E. tomasz.stachowiak@pcz.pl