18 | Głuszewski Wojciech

Plastech > 18 | Głuszewski Wojciech

Wojciech GŁUSZEWSKI | Instytut CHEMII i TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa

DZIEŃ 2 | godz. 11:00 - 11:30

Możliwości Zastosowania Tworzyw w Projektach Polskiej Energetyki Jądrowej | Radioliza Biodegradowalnych TS - Możliwości Uzyskania Przewagi Technologicznej

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Poszukiwania tworzyw polimerowych dla energetyki jądrowej przypadkowo doprowadziły do odkrycia zjawiska radiacyjnego sieciowania polietylenu (PE). Wcześniej uważano, że promieniowanie jonizujące powoduje wyłącznie degradację tworzyw sztucznych. Ze zdziwieniem stwierdzono, że powstające w wyniku radiolizy wolne rodniki reagują nie tylko z tlenem, ale również między sobą tworząc poprzeczne wiązania.  Wykorzystując to unikatowe zjawisko można w dowolnej temperaturze modyfikować właściwości użytkowe wielu tworzyw sztucznych.

Postradiacyjne utlenianie i sieciowanie konkurują o wolne rodniki i zdarza się, że to oksydegradacja jest procesem dominującym. Tak jest przykładowo z polipropylenem, gdzie sferyczna zawada grypy metylowej sprawia, że w atmosferze powietrza praktycznie nie sieciuje a za to utlenia się w sposób łańcuchowy. To, co jeszcze kilkanaście lat temu eliminowało obróbkę radiacyjną w modyfikacji niektórych polimerów (wyrobów z PP nie sterylizuje się promieniowaniem jonizującym) może znaleźć obecnie zastosowanie przy otrzymywaniu degradowalnych tworzyw. 

Ministerstwo Środowiska i Klimatu opublikowało listę 338 przedsiębiorstw i instytucji naukowych, które zgłosiły gotowość udziału w krajowym projekcie jądrowym. Wśród nich są również firmy reprezentujące branżę tworzyw sztucznych. W wykładzie omówione zostaną niektóre zastosowania wyników badań nad radiolizą polimerów w energetyce jądrowej. W szczególności dotyczy to radiacyjnej modyfikacji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, produkcji materiałów barierowych dla promieniowań jonizujących oraz radiolizy polimerów w składowiskach odpadów promieniotwórczych.

Na przykładzie kompozytów PP/ścier drzewny oraz PP/włókna konopne omówione zostaną również możliwości obróbki radiacyjnej biodegradowalnych polimerów za pomocą wiązki elektronów, promieniowań gamma oraz hamowania i uzyskania tą drogą przewagi technologicznej.

dr. inż. Wojciech GŁUSZEWSKI

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

M. +48 517 220508 

T. +48 22 5041288

F. +48 22 5041313

E. w.gluszewski@ichtj.waw.pl 

 

  • Polish Industry for Nuclear Energy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021, 237 str.
  • W. Głuszewski. Zastosowania radiolizy polimerów w energetyce, Nowa Energia, 2022, 1, 49 – 51
  • W. Głuszewski, Radioliza biodegradowalnych materiałów komórkowych PLA/PCL, Wyroby Medyczne, 2023, 1, 28-31
  • W. Głuszewski, R. Malinowski, O. Krasinska, Radioliza kompozytów polipropylen/włókna konopne, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 2023, 1