04 | Kwiecień Piotr

Plastech > 04 | Kwiecień Piotr

Piotr KWIECIEŃ | SABIC Poland, Warszawa

DZIEŃ 1 | godz. 10:10 - 10:30

Strategia Zrównoważonego Rozwoju w Praktyce – Przykłady Realizacji

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Firma SABIC w swoim wystąpieniu przedstawi podstawy strategii Trucircle koncentrującej się na roli tworzyw w Gospodarce Obiegu Zamkniętego.

W prezentacji podane zostaną przykłady rozwiązań opartych na zastosowaniu bilansu masowego jak również folii wykonanych z materiałów jednorodnych – łatwiejszych do recyklingu.

  • Piotr KWIECIEŃ
  • SABIC Poland Sp. z.o.o.
  • Dyrektor Zarządzający
  • 02-146 Warszawa
  • ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
  • M.  +48 601346467
  • T.  +48 22 4323737
  • E.  piotr.kwiecien@sabic.com
  • www.sabic.com