05 | Sztyler Barbara

Plastech > 05 | Sztyler Barbara

Barbara SZTYLER | SIEROSŁAWSKI Group, Mielec

DZIEŃ 1 | godz. 11:00 - 11:30

Transfer Plan | Exit Plan - Plan Awaryjny Na Produkcyjną Rzeczywistość

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Jedną z powszechnych metod współpracy jest produkcja na formach powierzonych przez klienta do zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w celu realizacji zamówień na detale.

W teorii sprawa wydaje się prosta i taką może być, jeśli zachowane zostaną odpowiednie procedury, które określą kolejno zasady transferu, produkcji oraz zakończenia produkcji i tzw. exit.

Podczas prezentacji omówione zostaną etapy i sposoby efektywnego rozpoczęcia współpracy, jej kontynuacji, ale również dobrze pojętego zakończenia w partnerstwie i podtrzymanej relacji. Omówione zostaną dobre i złe praktyki oraz skutki wyjątków od dobrych praktyk. 

Poruszone zostaną kluczowe kwestie na etapie planowania transferu form jakimi są między innymi dokumentacje, wartości niematerialne i prawne, stan użytkowy narzędzi, stworzenie solidnego i dobrze zdefiniowanego dokumentu, stanowiącego plan projektu przenoszenia produkcji, zaangażowania zespołu transferowego, danych dotyczących źródeł dostaw surowców i podzespołów, wymagań jakościowych, zastosowań funkcyjnych, planów organizacyjnych produkcji, czynności międzyoperacyjnych i wielu innych aspektach znanych lub nieznanych w procesie transferu oraz następstwa wyjątków i aspektów niejawnych.  

Planując początek współpracy i produkcję, nie chcemy widzieć na horyzoncie tego, co jest nieuchronne w perspektywie czasu: zakończenia częściowego lub całkowitego. Koncentrując się na alokacji gniazd produkcyjnych, nowych uruchomieniach i perspektywie wzrostów, traktujemy po macoszemu scenariusz końca. 

Wyjście ze współpracy jest w takim samym stopniu projektem, jak wejście, ale wiąże się z potencjalnie większym ryzykiem operacyjnym i finansowym, dlatego należy opracować uzasadnienie biznesowe rozwiązania umowy. Dobrze przemyślany plan wyjścia pozwala określić, co będzie potrzebne do pomyślnego rozwiązania współpracy.  Idealnie byłoby, przemyśleć proces i kroki pozytywnego wyjścia przed dokonaniem transferu i być pewnym, iż partner współpracy potrafi „wspólnie wyjść”.

Istnieje wiele kwestii, które często są pomijane podczas planowania transferu. W trakcie prezentacji omówione zostaną dobre praktyki, ale również możliwe koszty, które mogą być poniesione w wyniku braku uzgodnionego exit planu. 

W całym aspekcie współpracy najważniejszymi zasadami są przede wszystkim suwerenność i równość stron oraz prawo własności i prawo do decydowania o niej.  Zachowując te zasady jako podstawę planowania i działania zbudujemy i zachowamy szanowany wizerunek biznesowy. 

 

Barbara SZTYLER

Dyrektor Generalny

SIEROSŁAWSKI GROUP JAN SIEROSŁAWSKI

39-300 Mielec

ul. Inwestorów 7

T. +48 17 744 92 00

F. +48 17 744 92 18

E. biuro@sieroslawscy.com.pl