11 | Kurleto Michał

Plastech > 11 | Kurleto Michał

Michał KURLETO | WADIM PLAST, Reguły

DZIEŃ 1 | godz. 16:30 - 17:00

Optymalizacja Doboru Systemu GK Do Produkcji Wyprasek Technicznych Na Podstawie Doświadczeń Wadim Plast

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Firma Wadim Plast od niemal 30 lat jest dostawcą, a od lat 20 producentem systemów gorąco-kanałowych. Wadim Plast produkuje dysze centralne, kompletne systemy gorąco-kanałowe, a także dostarcza systemy zabudowane w tzw. “Gorących połówkach”. W ofercie posiadamy skatalogowane systemy standardowe (z dyszami uszczelnianymi doczołowo i wkręcanymi w blok rozdzielacza) oraz systemy specjalne wykonywane z uwzględnieniem indywidualnych wymogów konkretnych projektów. 

Nasza propozycja systemów GK to również systemy zamykane igłowo napędzane indywidualnymi siłownikami lub zespołami napędowymi wspólnymi dla wielu iglic. Wymogi stawiane formom wtryskowym i ich elementom funkcjonalnym w tym systemom GK stają się coraz wyższe i trudniejsze. Zastępowanie detali wytwarzanych w technologiach skrawania czy przeróbki plastycznej elementami wtryskiwanymi, odejście of drogiego czy deficytowego metalu, szkła lub drewna pociąga za sobą powstawanie nowych typów tworzyw sztucznych dających coraz większe możliwości, ale przy okazji będących coraz bardziej wymagającymi w przetwórstwie. Monitorowanie potrzeb rynku oraz intensywne prace rozwojowe w naszej firmie doprowadziły do stworzenia szerokiej gamy dysz i ich końcówek. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby były to dysze o równomiernych rozkładach temperatur, mogące wtryskiwać zarówno tworzywa techniczne jak i coraz popularniejsze tworzywa wypełniane bio-dodatkami. Nasze rozwiązania optymalizujemy również pod względem energetycznym. Poprawny rozkład temperatury w systemie GK oznacza zmniejszenie zużycie energii potrzebnej do utrzymania tworzywa w optymalnym stanie termicznym, a jednocześnie zmniejsza ryzyko wyprodukowania elementów wadliwych. 

Dobór systemów GK pod katem wymagań stawianych przez wypraski techniczne oraz rozwiązania jakie stosujemy dla takich detali w systemach GK WADIM PLAST będą tematem naszej prezentacji podczas konferencji Plastech 2023, do wysłuchania której zapraszamy.

 

Michał KURLETO

WADIM PLAST Sp. z o.o.

05-816 Reguły

ul. Graniczna 10 

M. +48 609 709 031

T. +48 22 723 38 12

F. +48 22 723 52 01

E. michal.kurleto@wadim.com.pl

www.wadim.com.pl