21 | Dryk Karol

PLASTECH > 21 | Dryk Karol

Karol DRYK | WADIM PLAST, Reguły

DZIEŃ 2 | godz. 13:20 - 13:40

Poprawa Jakości i Wydajności Produkcji Wtryskowej Na Podstawie Pomiaru Ciśnienia Systemem CAVITY EYE

STRESZCZENIE PREZENTACJI

Ciągły rozwój branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wiąże się z coraz wyższymi wymaganiami wobec wtryskowni. Każdy nowy detal musi spełniać wyższe kryteria od swojego poprzednika, często przy jednoczesnej redukcji kosztów produkcji. Spełnienie takich wymagań jest obecnie możliwe jedynie poprzez skrupulatną kontrolę tak stabilności procesu jak stanu formy. Rozwiązaniem umożliwiającym taki nadzór jest system firmy Cavity Eye. Jest to narzędzie bazujące na pomiarze ciśnienia w różnych punktach gniazda formującego w trakcie cyklu. Każde odstępstwo od wartości nominalnej to natychmiastowy sygnał do wtryskarki bądź robota o niepoprawności wypraski oraz informacja dla technologa do szerszej analizy, czy jest to jednorazowy przypadek, czy może pewien trend wymagający podjęcia działań naprawczych. 

System Cavity Eye oparty jest na czujnikach ciśnienia montowanych w płycie mocującej, co gwarantuję łatwość i bezproblemowość montażu oraz niweluje ryzyko uszkodzenia czujników podczas pracy formy. Rozwiązanie to poza wspomnianymi wcześnie korzyściami pomaga m.in. w pierwszych uruchomieniach formy, transferze narzędzia pomiędzy formami czy znalezieniu odpowiedniego momentu przełączenia. System Cavity Eye to podstawowe narzędzie przemysłu 4.0  

Karol DRYK

Kierownik Produktu 

WADIM PLAST Sp. z o.o.

ul. Graniczna 10,

05-816 Reguły

M. +48 724 302 101

E. karol.dryk@wadim.com.pl